Wojciech Trefon

 Urodziłem  się 2 grudnia 2000 r. w Cieszynie. Odkąd pamiętam  zawsze śpiewałem, najchętniej solo, uwielbiałem recytować wiersze i występować. Wielką przygodą dla mnie jako 9 latka  było uczestnictwo w konkursie „Śląskie śpiewanie” zwieńczone koncertem laureatów w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie.Szkolną edukację muzyczną na harfie rozpocząłem dopiero w 11 roku życia, w Zespole  Państwowych  Szkół  Muzycznych  im. S. Moniuszki  w  Bielsku-Białej  pod kierunkiem mgr Ewy Jaślar-Walickiej. Obecnie jestem studentem klasy harfy dr Anny Scheller na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Lekcji mistrzowskich  w ramach warsztatów udzielali mi profesorowie : Joanna Kozielska, Helga Storck, Agnieszka Gralak, Alina Brzezińska , Evelyn Huber, Imogen Barfofd, Zuzanna Elster oraz Park Stickney. W ciągu ostatnich lat byłem laureatem wielu konkursów solowych i kameralnych  Spośród osiągnięć  solowych do  najważniejszych  zaliczam : 

  • I miejsce   w  I  Ogólnopolskich  Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych I i  II st.  w Warszawie   12.01.2012 r.    
  •  I miejsce   na  Międzynarodowym Konkursie  Harfowym  im.  Prof.  K. Petrase w Pradze   27- 29.11.2015 r.                                                   
  • Grand Prix  na  I Harfowym  Ogólnopolskim  Konkursie  Muzycznym  CEA    21 - 23.04.2017 r.                                                                   

  • Miałem również  zaszczyt występować na koncertach i innych  prestiżowych wydarzeniach artystycznych w kraju i zagranicą. Szczególnym dla mnie  wyróżnieniem było zaproszenie do udziału w  VII Międzynarodowym Festiwalu Harfowym w Katowicach  2016 r, gdzie  w specjalnym koncercie  mężczyzn – harfistów   zagrałem  w towarzystwie światowej sławy jazzmena Parka Stickneya. Pięciokrotnie uhonorowany zostałem  tytułem  Stypendysty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  za  „Wybitne osiągnięcia artystyczne”  kolejno   w latach:   2013,  2015 , 2016 , 2017, 2018 . Rok 2017 był dla mnie bardzo szczęśliwy, iż zostałem uhonorowany Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Młoda Polska”. Chętnie aranżuję i  mam  też za sobą  pierwsze  próby kompozytorskie. Nie ukrywam, że nadal pasjonuje mnie sztuka śpiewu solowego i ufam, że nie pozostanie ona tylko w sferze moich marzeń. Wspaniałą przygodą muzyczną jest dla mnie już od lat sześciu gra w zespole Trefon Gmyrek DUO. 
  •  Wojciech Trefon